Inauguracja

Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013

Uniwersytetu Śląskiego Dzieci –

Katedry Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Cieszynie

20.10.2012  - Sala Kameralna  

1. 9:00–10:00 Uroczysta Inauguracja w Sali Kameralnej z wykładem inauguracyjnym– dr hab. prof. UŚ Zygmunt Kłodnicki

2. 10:00-11:00 Nieznane miejsca na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie

3. 11:00–12:00 Sala Baletowa – Zabawy integracyjne

 

Zapraszamy do studiowania

Zapraszamy do studiowania w Uniwersytecie Śląskim Dzieci - Katedrze Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Cieszynie w roku akademickim 2012/2013.

Logowania można dokonać już we wrześniu 2012. Konieczne będzie przesłanie formularza zgłoszeniowego, którego przyjęcie zależeć będzie od wypełnienia limitu miejsc.

 

Wydarzenia